(cẩn thận nick giả) Hải
@nguyenhai37
Nick tick xanh + user @nguyenhai37 mới là thật!
If you have Telegram, you can contact
(cẩn thận nick giả) right away.