Nftfy.org - Việt Nam 🇻🇳
80 members, 6 online
Là một ứng dụng phi tập trung tạo ra cổ phiếu thông qua các tokens ERC20, được hỗ trợ hoàn toàn bởi Non-Fungible Token - NFT (ERC721)
🔍 https://nftfy.org/
🌍 t.me/nftfySec
🇻🇳 t.me/nftfyvietnam
📢 t.me/nftfyvietnam_ann
🌀 twitter.com/nftfyofficial
If you have Telegram, you can view and join
Nftfy.org - Việt Nam 🇻🇳 right away.