مرکز ترجمه ناتی Naati Center
@naati_center
https://www.naati.center/
If you have Telegram, you can contact
مرکز ترجمه ناتی right away.