موسی توماج
38 subscribers
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تعلیم و تربیت، مطالعات علم، خودشناسی و خودشکوفایی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

https://mousatoumaj.ir/

mtoumajiri@gmail.com

@mtoumajiri
If you have Telegram, you can view and join
موسی توماج right away.