میدانستی ؟
739 830 subscribers
به چشماتون احتــرام بذارید
هر کانالی ارزش دیدن نداره ... !

🔸 تبلیغات با بالاترین بازدهی
👉 @ad_midanesti

‌اینجا از ما انتقاد کنید 👇
https://t.me/uSendBot?start=u_NCPJP_1iv
If you have Telegram, you can view post
and join میدانستی ؟ right away.