ജോലി ഒഴിവുകൾ
30 316 subscribers
യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന കാരണത്താൽ പലർക്കും ജോലി ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കി, ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ചാനൽ.
Admin:- @Mallujobadmin
If you have Telegram, you can view and join
ജോലി ഒഴിവുകൾ right away.