Châu Tinh Trì
@ktmitvn
nhận Outsource, không là admin của bất kỳ web nào !
If you have Telegram, you can contact
Châu right away.