کانال دانش بنیان
6 804 subscribers
🌟
واحد تبلیغات

@Developerstartup

انجام پروژههای برنامه نویسی سازمانی
طراحی پلتفرم های نرم افزاری بین المللی
طراحی کسب و کارهای نو
مشاوره کسب و کار
If you have Telegram, you can view post
and join کانال دانش بنیان right away.