ചോദിക്കാം പറയാം
2 221 members, 128 online
ടെലിഗ്രാമം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സബ്ഗ്രൂപ്പായ ചോദിക്കാം പറയാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. @KeralagramQA
ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും അവയ്ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. മറ്റു യാതൊരു മെസേജുകളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അത്തരം ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് @keralagram .
If you have Telegram, you can view and join
ചോദിക്കാം പറയാം right away.