دورهمی‌رفقای‌شقایق
136 members, 3 online
دهه: ۴۰ و ۵۰ و ۶۰
اصل اول: رعایت اخلاق، ادب و احترام
پی وی: ممنوع
مزاحمت: ریمو
فحاشی به همدیگه ممنوع و ریمو
هر گونه بحث سیاسی ممنوع
مالک گپ شقایــــق مهربون
You are invited to the group دورهمی‌رفقای‌شقایق. Click above to join.