Εγώ Ειμί Εμείς: Δημιουργώντας το Νέο
495 members, 25 online
Ως ψυχές ενσαρκωμένες στον πλανήτη αυτό οφείλουμε να συνδεόμαστε με την ψυχή μας και να δρούμε ελεύθεροι. Το Εγώ Ειμί Εμείς έχει σκοπό να συνδέσει ανθρώπους συνειδητούς και να ερευνήσει έγγραφα όπως αυτά του Δημόσιου Καταπιστεύματος του Ενός Λαού.
You are invited to the group Εγώ Ειμί Εμείς: Δημιουργώντας το Νέο. Click above to join.