آوای مشاور آپادا ویژه کنکور 1401 ارشد
108 members, 14 online
📚گروه آموزشی و مشاوره ای ویژه ی آزمون ارشد و دکتری وزارت بهداشت📚
⏱گروه تنها از ساعت 8:00 تا 00:00 فعال می باشد.
You are invited to the group آوای مشاور آپادا ویژه کنکور 1401 ارشد. Click above to join.