باشگاه دیجیتال مارکتینگ ایران
886 members, 185 online
🎯هدف از راه‌اندازی این گروه ایجاد یک بستر مناسب برای حل مشکلات در حوزه دیجیتال مارکتینگ است.
لطفا از بیان مسائلی جز موضوعاتی مرتبط با دنیای #دیجیتال_مارکتینگ پرهیز کنید.
پلتفرم اختصاصی آموزش های دیجیتال مارکتینگ
قوانین: /rules
لینک کانال: @RahedmChanell
You are invited to the group باشگاه دیجیتال مارکتینگ ایران. Click above to join.