Don't have Telegram yet? Try it now!
بنیاد خیریه محرومیت زدایی(سفیر کرامت)
98 members
به نام خداوند بخشنده و مهربان
اینجا جمع شدیم برای یاری رساندن به هموطنان عزیز
هر کمکی میتونه خدمتی باشه به یک انسان نیازمند در شرایط بحرانی،پس دریق نکنید یکی از کمکهای شما میتواند معرفی ما به دوستان و آشنایان باشد.
آدرس اینستاگرام: safir_keramat
You are invited to the group بنیاد خیریه محرومیت زدایی(سفیر کرامت). Click above to join.