کلیسای ارتودوکس فارسی زبانان مریم مقدس St. Mary PERSIAN ORTHODOX Church☦️
54 members, 2 online
به تنها صفحه رسمی تلگرامی " کلیسای ارتدوکس مریم مقدس، نخستین کلیسای ارتدوکس قبطی پارسی زبانان" خوش آمدید
آدرس سايت:
pocf.ca
You are invited to the group کلیسای ارتودوکس فارسی زبانان مریم مقدس St. Mary PERSIAN ORTHODOX Church☦️. Click above to join.