Risegroupfx History Center
334 subscribers
دیتای بازار های مالی
دیتای دوکاسکوپی و،آلپری
تمامی دیتا های با پسوند hst میباشد
برای آموزش بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید
https://www.iranmql.com/
https://www.risegroupfx.com/
You are invited to the channel Risegroupfx History Center. Click above to join.