Architect mecanic
101 subscribers
این کانال برای بحث و تبادل اطلاعات در مورد سیالات ومباحث تاسیسات حرارتی و برودتی و پروژه های اجرایی تشکیل شده است
You are invited to the channel Architect mecanic. Click above to join.