CHAT DAUTUTIENDIENTU.ORG
9 216 members, 736 online
🔻Nhóm Chat: @chatdaututiendientu
Tín hiệu (Free):
https://t.me/dttdsignal
————————
Danh sách ADMIN:
@cuongtran992
@tony160220
KHÔNG CHỦ ĐỘNG NHẮN TIN CHO BẠN VÀ CŨNG KHÔNG CÓ NHÓM VIP, KHOÁ HỌC HAY BẤT CỨ THỨ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THU TIỀN CỦA BẠN.
You are invited to the group CHAT DAUTUTIENDIENTU.ORG. Click above to join.