پایگاه خبری تالشان نیوز
1 283 subscribers
🔴نه تغییر جهان و نه تفسیر جهان

⭕آگاهی نظارت نقد منصفانه

💢عوام فریبی خط قرمز ماست

🌐پایگاه خبری تحلیلی تالشان نیوز دارای مجوز رسمی به شماره ۷۹۶۴۰ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

✍صاحب امتیاز و مدیر مسئول : رامیز دانشور

🌐www.taleshannews.ir
You are invited to the channel پایگاه خبری تالشان نیوز. Click above to join.