فارمافرنس|Pharmaference
4 335 subscribers
✔ The Pharmacists' Reference

مجموعه‌ی فارمافرنس با رویکرد رفع خلاءهای علمی و فراهم سازی بستری مناسب جهت کسب مهارت‌های لازم در راستای تحقق اهداف آینده‌ی شما مخاطبین محترم فعالیت می‌کند.

💬 @Pharmaference_Admin

🌐 https://Pharmaference.ir
You are invited to the channel فارمافرنس|Pharmaference. Click above to join.