ילקוט השבעתי אתכם
250 members, 26 online
ילקוט השבעתי אתכם - ליקוט של סוגיית 'שלוש השבועות' כפי שמופיעה במס' כתובות קיא ע"א, זוה"ק מדרשים, ראשונים ואחרונים
You are invited to the group ילקוט השבעתי אתכם. Click above to join.