گروه خانه مهندسی نفت ایران
149 members, 31 online
🎯 این گروه جهت پرسش و پاسخ، مشاوره تخصصی و نرم افزاری، بارگذاری فایل مرتبط، ارائه سمینارهای مجازی و گفتگو مسائل روز ويژه دانشجويان مهندسى نفت ایجاد شده است.

⏰ساعت فعالیت گروه؛ ۱۰ الی۲۳

☎️۰۲۱۸۸۸۹۰۰۱۵

🆔 @PeteDep
🌐www.Petedep.com
You are invited to the group گروه خانه مهندسی نفت ایران. Click above to join.