آموزشگاه هوش کودک رستا
10 071 subscribers
آموزشگاه مجازی هوش، بازی و مهارت رستا😘

تبلیغات نداریم

آیدی خرید کتاب👧:
@iq_kid

اینستاگرام:
https://instagram.com/rasta.iq?igshid=iiae1vivrwv0

نمونه ارسالی برای خانواده ها:
@Rastaschoolbook
You are invited to the channel آموزشگاه هوش کودک رستا. Click above to join.