آکادمی برنا
485 subscribers
كانال رسمي موسسه علمي مشاوره اي برنا


مشهد-بلوار خیام- بین خیام شمالی۵۴و۵۶ ساختمان باران


☎️ 051 3761 7957


📞 0915 1031497
0930 4607291

آی دی پشتیبانی:
@borna_info


🔶 www.borna-ac.ir
You are invited to the channel آکادمی برنا. Click above to join.