اگهی نامه تخصصی صنعت در اوج
205 members, 9 online
⚙️تبلیغات صنعتی⚙️
در معرفی محصولات و تولیدات صنعتی خود به صنعتگران کوشا باشید
اعضاءگروه: صنعتگران محترم
چت⛔️
مطالب مذهبی⛔️
مطالب سیاسی⛔️
تبلیغات صنعتی آزاد 👌
15 عضو صنعتگر اضافه کردن = دو روز به گروه سنجاق شدن👥
You are invited to the group اگهی نامه تخصصی صنعت در اوج. Click above to join.