منجی دوازدهم
152 subscribers
❤️مهدویت موضوع فعالیت ماست❤️
سایت ما:(پایگاه اصلی گروه دینی فرهنگی منجی دوازدهم):
monji12.com

سایت منجی اَپ(نرم افزارهای مهدوی):
monji12.app

اینستاگرام:
instagram.com/monji12info

ارتباط با ادمین:
@monji12info
You are invited to the channel منجی دوازدهم. Click above to join.