خیریه سادات بیت الزهرا (س)، تاسیس 1379، مشهد مقدس، شماره ثبت 3400
13 members
You are invited to the group خیریه سادات بیت الزهرا (س)، تاسیس 1379، مشهد مقدس، شماره ثبت 3400. Click above to join.