گروه پرسش و پاسخ روانشناسی👩‍ 👨‍👩‍👦❤مادر شاد،کودک توانا،جامعه سالم
4 891 members, 286 online
من روانشناسم حسهای بدتو به من بگوتاحس خوب بهت بدم من دریچه تازه از دنیای اطرافت بهت نشون میدم من به واسطه درسی که خوندم ریشه مشکلاتت را پیدامیکنم شاد بودن حق شماست
سوالات خود را در زمینه فرزند پروری یا ارتباط موثر با همسر مطرح کنید رایگان پاسخ دریافت کنید
You are invited to the group گروه پرسش و پاسخ روانشناسی👩‍ 👨‍👩‍👦❤مادر شاد،کودک توانا،جامعه سالم. Click above to join.