گروه همفکری و پیش بینی فوتبال
14 members
✅️بهترین گروه همفکری,شرط بندی,پیش بینی فوتبال

✅لینک گروه
t.me/joinchat/M9wFmhSK8gr6tpNIi6Znyw

✅معتبرترین سایت جهانی وان ایکس بت👇

🌐 bit.ly/1xiran98

🌀 @iran1x_bot

🔸ارسال تبلیغات به هر نحوی ممنوع❌
🔸چت غیر مرتبط ممنوع❌
🔸فروش فرم به هر نحوی ممنوع❌
You are invited to the group گروه همفکری و پیش بینی فوتبال. Click above to join.