Don't have Telegram yet? Try it now!
د̑̑و̑̑س̑̑ـ̑̑ـ̑̑ت̑̑ـ̑̑ـ̑̑ا̑̑ن̑̑ـ̑̑ـ̑̑ه
161 members, 27 online
ٌ۝یه گپ زدم ✬⇚خاص♡
ٌ۝رفقام همه ✬⇚آس♡
ٌ۝عشق بازی ✬⇚اینجاس♡
ٌ۝ادمیناش✬⇚ باکلاس♡
ٌ۝دختراش✬⇚ وسواس♡
ٌ۝پسراش✬⇚ جیگر طلاس♡
ٌ۝ادب نشانه ✬⇚فرهنگ شماس♡
ٌ۝لینڪ بزاری ✬⇚گپت برفناس♡
ٌ۝قدم شما ✬⇚رو چشم ماست♡
💥خودت مشتیع باش🌺
You are invited to the group د̑̑و̑̑س̑̑ـ̑̑ـ̑̑ت̑̑ـ̑̑ـ̑̑ا̑̑ن̑̑ـ̑̑ـ̑̑ه. Click above to join.