Don't have Telegram yet? Try it now!
સરકારી ભરતી અને યોજનાઓ
5 members
www.ojasonline.in
🌟 પરિપત્રો
🌟પોલીસ ભરતી
🌟જનરલ નોલેજ ક્વિઝ
🌟તલાટી ભરતી
🌟બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ભરતી ની તૈયારી કરો
You are invited to the group સરકારી ભરતી અને યોજનાઓ. Click above to join.