Don't have Telegram yet? Try it now!
̲ات̲ح̲̲̲ادَٰٰٰ̲ٖٖٖٖٖ͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡ ̲بل̲̲ا̲ک❅َْْْٰٰٰٖٖٖٖٖ͜͜͜͜͜͡͡ ع̲م̲ی̲رَٰٰٰ̲ٖٖٖٖٖ͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡ ̲غ̲ز̲ل 𖣇⃟
13 370 members, 451 online

چت نڪن چت ڪنے🔥ریمو🔥
👑مشتے باش👑
☜فقط آیدے و یایہ پیام فروارد شده از بدخواهتونو بزارید تا سریع ریپورت بشہ🔥
☜مـرام بزار ادد بزن🔥
☜آیدے میدن بلاڪ ڪن🔥
☜بلاڪ ڪردےتیڪ بزن✔
لینک گروه👈https://t.me/joinchat/JX7R80sUV4ysZVPIvG83WQ
ایدی چنل👇
@tak434
You are invited to the group ̲ات̲ح̲̲̲ادَٰٰٰ̲ٖٖٖٖٖ͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡ ̲بل̲̲ا̲ک❅َْْْٰٰٰٖٖٖٖٖ͜͜͜͜͜͡͡ ع̲م̲ی̲رَٰٰٰ̲ٖٖٖٖٖ͜͜͜͜͡͡͡͡͡͡͡ ̲غ̲ز̲ل 𖣇⃟. Click above to join.