Don't have Telegram yet? Try it now!
❤️د̑خ̑̑ـ̑̑ـ̑̑ت̑̑ـ̑̑ـ̑ر ̑پ̑̑ـ̑̑ـ̑̑س̑̑ـ̑̑ـ̑را̑ےِ̑ ̑ش̑̑ـ̑̑ـ̑̑ی̑̑ـ̑̑ـ̑̑ط̑̑ـ̑̑ـ̑ون
834 members, 157 online
مخ زنی ازاد
کل کل ممنوع
بحث ممنوع
دعوا《ریمو》
فوش《اخطار》
100 تا اد بزن ادمین ربات شو
خوش بگذره بهت رفیق❤️😍
https://t.me/joinchat/J-suD0la_Q2Lvre1aSt3OQ
اگه بخاید میتونم اکانت مجازی درس کنم.
ایدی مدیرگپ👮 @ali_taaanhaaa
You are invited to the group ❤️د̑خ̑̑ـ̑̑ـ̑̑ت̑̑ـ̑̑ـ̑ر ̑پ̑̑ـ̑̑ـ̑̑س̑̑ـ̑̑ـ̑را̑ےِ̑ ̑ش̑̑ـ̑̑ـ̑̑ی̑̑ـ̑̑ـ̑̑ط̑̑ـ̑̑ـ̑ون. Click above to join.