Don't have Telegram yet? Try it now!
تبادل نظر علمی و پژوهشی
617 members, 18 online
✍️ در این گروه به پرسش های شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مشترک 🎓سازمان بین المللی دانشگاهیان و 🎓 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران پاسخ داده می شود.

شماره های تماس سازمان:
02166564575
02166564595
شماره های همراه:
09331301400
09331304748

🌏 isic.ir
You are invited to the group تبادل نظر علمی و پژوهشی. Click above to join.