انجمن اسباب بازی و پولیش
786 members, 65 online
این گروه صرفا جهت تبلیغات همکاران و آشنایی بیشتر در صنف اسباب بازی بین عزیزان راه اندازی شده

لذا عضویت در این گروه به معنای عضویت در انجمن نمیباشد ، و انجمن در خصوص انتشار مطالب اعضاء این گروه مسؤل نبوده و مسولیت انتشار هر مطلبی به عهده ناشر آن میباشد.
You are invited to the group انجمن اسباب بازی و پولیش. Click above to join.