کتب آموزش طراحی طلا و جواهر
3 367 members, 402 online
گروه "کتب آموزش طراحی طلا و جواهر" با هدف معرفي دو جلد كتب آموزشی مذکور و رفع اشكالات هنرجويان تشکیل گردیده است.

https://t.me/joinchat/HZMm_T9hn0yv0Frw1uwscA
You are invited to the group کتب آموزش طراحی طلا و جواهر. Click above to join.