Don't have Telegram yet? Try it now!
کٖ͜͡ــٜٜٜ➬ـٞ͜͡لیـᴠɪᴘـپ طـ͈͈͈͈͈͈͈͈͈͈̪̺̎̎̎̎̎̂̂̂̂̂◎۪۪۪ٜ۪۪ٜ͜͡ुؔ٘۠ـنز
13 185 members, 376 online
✅گپ بدون پست وایدی ولی گپ خنده😻
✅قوانین گپ👇✍
✅پست ایدی دار🚫😼
✅عکس وفیلم+18🚫😡
✅چت وتبلیغات ممنوعه✖️🚫
✅چص ناله ممنوعه🚫♨️⛔️
✅اینجارو زدیم ک بخندیم پس چص ناله نداریم
✅پست خنده دار داری بزار✍نداری فقط بخندو شاد باش😁💃
You are invited to the group کٖ͜͡ــٜٜٜ➬ـٞ͜͡لیـᴠɪᴘـپ طـ͈͈͈͈͈͈͈͈͈͈̪̺̎̎̎̎̎̂̂̂̂̂◎۪۪۪ٜ۪۪ٜ͜͡ुؔ٘۠ـنز. Click above to join.