Japan Figure Trading
1 520 members, 39 online
Sàn giao dịch figure chính hãng.
Đăng ảnh thật - Thông tin chi tiết - Giá công khai - Inbox riêng để thỏa thụn

Mời vào group
https://bit.ly/jftrade

Channel tổng hợp bài mua bán của member
https://t.me/japanfigure
You are invited to the group Japan Figure Trading. Click above to join.