Don't have Telegram yet? Try it now!
ا̬̭̬مپ꤬̉را̯̮ࣴࣴطـฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺٰٰٰٰٰ่ٖٖٖٖ͜͜͜͡͡͡ิืᬼـوری👑اف̟͈̟͈غ͜ـا۪۪ٜنها͡🎢ْٜٜٜ̟̟̟̋͜͡ ̋🎡ٜٜٜٜ
5 312 members, 196 online
فروشی ربات ممبر گروه و کانال با ایدی زیر مراجعه کنید 👇
@Ebrahimm3350

🌹🌹
کانال ماه 👇
@ChAfghanchat
@Harfee_DLM
@Ebrahimm_sudo_bot

لینک گروه 👇
https://t.me/joinchat/GV4eck3uYa_uaxpYY6DQWg
You are invited to the group ا̬̭̬مپ꤬̉را̯̮ࣴࣴطـฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺٰٰٰٰٰ่ٖٖٖٖ͜͜͜͡͡͡ิืᬼـوری👑اف̟͈̟͈غ͜ـا۪۪ٜنها͡🎢ْٜٜٜ̟̟̟̋͜͡ ̋🎡ٜٜٜٜ. Click above to join.