Don't have Telegram yet? Try it now!
💞͜͝m͜͜͝͝y͜͝ ͜͝l͜͜͝͝o͜͜͝͝v͜͜͝͝e͜͝
15 members
قّوّاّنّیّنّ گّرّوّهّ:


شّاّخّ بّاّزّیّ مّمّنّوّعّ
بّیّ اّدّبّیّ مّمّنّوّعّ
پّیّ وّیّ بّدّوّنّ اّجّاّزّهّ رّیّمّوّ
بّگّیّدّ وّ بّخنّدّیّدّ وّ لّیّ اّصّرّاّف ّ نّکّنّیّدّ
هّمّدّیّگّهّ رّوّ رّعّاّیّتّ کّنّیّدّ
اّدّدّ بّزّنّیّدّ

خؤشـــــــــ امـدیـد
You are invited to the group 💞͜͝m͜͜͝͝y͜͝ ͜͝l͜͜͝͝o͜͜͝͝v͜͜͝͝e͜͝. Click above to join.