👈تبلیغات همراه شهر👉
47 members, 3 online
در این گروه قصد آن را داریم که نقشی در ارتقاع کسب و کار شما داشته باشیم.
شما با قرار دان تصویر کارت ویزیت خود می توانید به این هدف دست یابید .

پشتیبان گروه : مهندس تمرازی
تلگرام :@hamrahshahrchannel


https://t.me/joinchat/Fd19RkJ7dpq9R0gQW6K0sw
You are invited to the group 👈تبلیغات همراه شهر👉. Click above to join.