انجمن رمز ارز ایران
654 members, 106 online
متشکل از کارشناسان، تحلیلگران، فعالان و علاقه مندان حوزه رمزارز که با هدف اطلاع رسانی موثق و افزایش سطح آگاهی مخاطبان و تعامل فعالان اکوسیستم از سال 2017 فعال است.
هیچ گونه وابستگی به سازمان یا نهاد یا گروهی ندارد.

https://t.me/joinchat/7DUEO2rhk_VhY2I8
You are invited to the group انجمن رمز ارز ایران. Click above to join.