Don't have Telegram yet? Try it now!
Evony Investment - Cho Đi Là Nhận Lại
848 members, 74 online
Hỗ trợ Copy lệnh : http://bit.ly/2OJSW9F Link Group : http://bit.ly/2WKoP50 *** Mục tiêu lợi nhuận mỗi tháng: 10-20%. Trend trung bình: 1-2 ngày - lợi nhuận từ 40-50 pip *HÃY HẠN CHẾ ĐÓNG LỆNH GIAO DỊCH*
You are invited to the group Evony Investment - Cho Đi Là Nhận Lại. Click above to join.