اطلاع رسانی آموزشیار
117 212 subscribers
کانال اطلاع‌رسانی آموزشیار

‌اینستاگرام آموزشیار:
💜 instagram.com/iauamozeshyar

ربات دستیار آموزشیار و لینک گروه رفع اشکال:
🤖 @IauAmozeshyarBot

تبلیغات با بازدهی عالی:
🔥 @iauAdm


*این مجموعه مستقل است و هیچ وابستگی به دانشگاه ندارد*
You are invited to the channel اطلاع رسانی آموزشیار. Click above to join.