گروه علمی آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان
132 members
این گروه مربوط به آزمایشگاه پرتو آزمون بوده و جهت تبادلات علمی ایجاد شده است. جهت اطلاع از قوانین ثبت تبلیغات در این گروه به کانال @partoazmon مراجعه نمود و یا با ادمین گروه در ارتباط باشید.
لینک دعوت به گروه
https://t.me/joinchat/EfOJaEeEH_XPQMWzRHnPEQ
You are invited to the group گروه علمی آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان. Click above to join.