💖 دورهمی 💖
76 members, 5 online
گروه :🧞‍♀ شیطونای دهه 60و70🧞
🎉 افراد بالا 24سال با جنبه و با ادب متاهل و غیر متاهل🎉
💞 اینجا ادب و جنبه حرف اول و میزنه 💞

پی وی ربطی ب گروه نداره اومدی لف نده
❤️‍🔥بمون تا بهترین روزارو کنار هم رقم بزنیم ❤️‍🔥

💖تشکر مدیریت علی💖
You are invited to the group 💖 دورهمی 💖. Click above to join.