استخدامی های مرکزکاریزد
4 100 members, 128 online
با مجوز رسمی کشوری
🤗مرکز کار یزد🤗
درگوگل تلگرام اینستا همراه شما
💫 ، گروهی برای یافتن کار ، اعلام نیاز به کارگر ، فرصت های شغلی و حرفه های گوناگون 💫در یزد واطراف
https://t.me/joinchat/QoKcqiZjQk0xmzhs
You are invited to the group استخدامی های مرکزکاریزد. Click above to join.