Don't have Telegram yet? Try it now!
نقد فیلم
228 members
برنامه گروه، متمرکز بر هفته ای یک فیلم می باشد، نه چت شبانه روز در مورد فیلمهای متعدد؛ لذا تقاضا دارم رعایت بفرمایید و در زمان معین شده در مورد فیلم هفته بحث کنید. در صورت انجام چت و درج پستهای نامرتبط با موضوع هفته، مطالب حذف خواهند شد.
You are invited to the group نقد فیلم. Click above to join.