میتاپ وردپرس فارسی
240 members, 58 online
در این گروه گفتگو پیرامون برگزاری میتاپ‌های وردپرس انجام می‌شود

لینک کانال میتاپ وردپرس
@irwpmeetup

گروه سوالات وردپرسی
@wp_Community

سایت میتاپ وردپرس
http://wpmeetup.ir
You are invited to the group میتاپ وردپرس فارسی. Click above to join.