گروه بپرس ، بدان ( موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت ) مشاور حقوقی تشکل های تخصصی ایران
52 members
هدف از ایجاد گروه کمک به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که نیازمند به مشاوره حقوقی رایگان می باشند . کلیه سوالات حقوقی خود را مطرح تا در اولین فرصت تیم حقوقی موسسه پاسخگوی شما خواهند بود
You are invited to the group گروه بپرس ، بدان ( موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت ) مشاور حقوقی تشکل های تخصصی ایران. Click above to join.